Hørning Station
05.02.2003
Stationen og trafiksikkerhed

Af: John Christiansen,
Agerskovvej 2, Hørning

Jeg må endnu engang give både teknisk forvaltning og politimesteren ret i, at specielt de 3 forslag til trafikløsning med påhængt gangbro, der er udarbejdet af forvaltningen er håbløse, som de selv skriver og skitserer, men tolker som opbakning til deres oprindelige forslag.

Det var helt uventet at forslagene kunne være så dårlige. Der er ikke gjort noget for i en positiv ånd at se på hvordan trafikken afvikles bedst muligt ved stationen, og mellem bydelene, skønt begrebet trafiksikkerhed til stadighed bliver fremhævet.

Er det bedre trafiksikkerhed bl.a. at:

  • Forøge den kørende trafik på Engvej
  • Formindske kørebane-bredden på Stationsvej
  • Bringe gående og cyklister sammen på Stationsvej
  • Formindske banegårds-pladsen, så personbiler knapt kan vende.

De konservative har naturligvis ikke foreslået en løsning, der kunne indebære tilsigtet- eller utilsigtet adgang fra kørende direkte fra Stationsvejbroen. Derimod en klar adskillelse af al gående og kørende trafik på øgede færdselsarealer.

Hvordan forestiller forvaltning og politimester sig, at utilsigtet på - eller aflæsning af passagerer skal kunne lade sig gøre med en højdeforskel på 3-4 m mellem rækværk/stakit og gangarealet på en påhængt gangbro, der går i hele broens længde og i niveau ved Engvej og hjørnet ved Fregerslevvej/Stationsvej?

Jeg ser desuden ingen grund til at den kørende stationstrafik skulle deles med Engvej til gene for skoletrafikken. Stationspladsen og til - og frakørslerne hertil burde i stedet optimeres til tidssvarende standard, i stedet for at pladsen formindskes i forhold til da togpassagererne i sin tid ankom med hestevogn.

Ved at inddrage arealet under broen og nord for til parkering og etablere frakørsel via Kærvej, kunne trafikken blive ensrettet og gnidningsløs for alle parter, og med god plads til parkering.
Det kunne jo også tænkes at togpassagerer bliver kørt til/fra stationen med bus, men forvaltningens skitserede Stationsplads levner ikke megen plads til så store køretøjer, og hvad med evt. redningskøretøjer

. Der er knap plads til parkering for Fregerslevvejs nuværende beboere, der benytter pladsen til daglig. De her nævnte forslag er ikke nye, men burde være kendt af forvaltningen, da jeg bl.a. har fremsat dem for længe siden i de lokale medier og endnu er at finde på min hjemmeside http:// www.annieogjohn.dk/

Har du en mening/skitser/billeder om emnet kan vi bringe det på debatsiden på vores hjemmeside - skriv til: lokaldebat@annieogjohn.dk

Tidligere artikler:

Læs artiklen "Tåget sagsbehandling"

Forslag fra teknisk udvalg: "Optimal løsning - i forhold til hvad?"

 

Vil du deltage i lokaldebatten,
så skriv til os:

lokaldebat@annieogjohn.dk