Hørning Station
10. september 2002
Forslag fra teknisk udvalg:
Optimal løsning - i forhold til hvad?

Af: John Christiansen,
Agerskovvej 2, Hørning

Det er meget svært at se fordele ved løsningen fra teknisk udvalg efter beskrivelsen i Aarhus Stiftstidende. Var det ikke på sin plads at skitsere flere muligheder, og publicere dem i medierne og på Kommunens Hjemmeside.

Det giver noget arbejde med de meninger og ideer det kan afføde, men en sag som denne, som får så stor betydning for byens infrastruktur og mange mennesker, fortjener en ordentlig og alsidig behandling.

De konservative har for meget lang tid siden prøvet på at presse det tidligere byråd til at forberede og fremlægge skitser til løsningsmuligheder for stationsbyggeriet. Ikke at kunne nøjes med, men at kunne påbegynde byggeriet med de mest gennemarbejdede løsninger. Det blev fejet af bordet, og nu kommer teknisk udvalg i 12 time med kun 1 forslag, som kun de kender. På den måde kan det ende med hovsaløsninger, som ved Centerplanen, hvor bl.a. kun jeg har visualiseret planen korrekt efter Planteksten på min hjemmeside "Jeg græmmes".

Forslag og kommentarer til Stationsplan:

  • Forbud mod lastbilkørsel på Stationsvej. Forslaget fra det tidligere byråd og teknisk udvalg har været godt gemt. Det er identisk med De Konservatives valgprogram, at lede trafikken ad Herredsvejen og Agerskovvej , så her er der bred enighed.
  • En separat gangbro, som foreslået mod sydvest, bringer den gående trafik for langt væk fra øvrige transportmidler, specielt busserne.
  • Engvej bør ikke være mere trafikeret end højst nødvendigt, specielt i skoletiden. Den er meget smal, og der er ikke plads til udvidelse med både kørebaner i begge retninger og standsningsarealer, samtidig med fortovsarealer og cykelparkering. Man har vel ikke tænkt sig at ekspropriere villaerne langs vejen?
  • Busserne der holder på Skanderborgvej har en afstand fra viadukten og stationen, der ikke er længere end andre steder i landet. De behøver derfor ikke nødvendigvis at køre ned til stationen.

  • Viadukten over banen udvides med gangbro / broer, adgang til perronerne og cykelstier etableres på nuværende fortove m.v.
  • Perronernes placering. Skal de nødvendigvis være hvor de gamle var? Ville det ikke være bedre at placere dem længere nordpå, evt. fordelt på hver side af viadukten. Herved er der også skabt grundlag for at etablere adgang og et ubegrænset antal parkeringspladser ved Kærvej, som supplement til parkeringsarealer på Fregerslevvej til byens mange pendlere. mm.
  • En ny vej kunne passende etableres langs perronerne under broen fra Fregerslevvej til Kærvej. Ved ensretning langs banen og første del af Fregerslevvej ved viadukten , kan der skabes en glidende trafik, uden trafikophobning på viadukten.

Med seneste krav fra borgmester og viceborgmester om flere forslag, anslås gode takter.
Har du en mening/skitser/billeder om emnet kan vi bringe det på debatsiden på vores hjemmeside - skriv til: lokaldebat@annieogjohn.dk

Tidligere artikler:

Læs artiklen "Jeg græmmes..." og se fotos af "fremtidens" center fremstillet i computergrafik

 

Vil du deltage i lokaldebatten,
så skriv til os:

lokaldebat@annieogjohn.dk