Hørning Station
30. September 2002
Toget - tåget sagsbehandling

Af: John Christiansen,
Agerskovvej 2, Hørning

Jeg undrer mig over den lukkethed Kommunen / Teknisk Forvaltning lægger for dagen i en tid med avanceret informationsteknologi. Brug dog Kommunens egen Hjemmeside og medierne. Mest nærliggende er de lokale Hørning Nyt, Uge - Bladet samt lokalt i andre aviser. Der er nu pludselig 4 Stationsforslag at vælge imellem, men kun et forslag er beskrevet i råskitse for andre end en inderkreds.
Der er en særegen form for sagsbehandling, hvor grundlæggende sagsrutiner er tilsidesat, herunder forudsætninger der ikke holder. Der er ikke indhentet ideoplæg, og de oplæg, der har været kendt længe, bliver

tilsidesat og misforstået, så efterfølgende udtalelser vedrørende f.eks. trafiksikkerhed bliver direkte forkert.
De konservative har for længe siden givet et bud på trafikafviklingen ved Stationsvej og Stationen, og der har ved forslaget aldrig været muligt at komme fra kørebanen på Stationsvej til gangbroen - autoriseret eller ej. Efterfølgende har jeg udvidet forslaget om at forbedre færdslen ved at koncentrere den kørende stationstrafik på den gamle stationsplads, ensrette første del af Fregerslevvej, og en evt. udvidelse med parkering og adgang under broen til Kærvej.

Hvorfor vil forvaltningen helst trække den gående trafik væk fra busforbindelser samt forøge den kørende trafik på Engvej ved Bakkeskolen med deraf følgende trafikalt kaos.
Hvordan får man plads til alt det forvaltningen har bebudet på den smalle Engvej? Skitsen i Hørning - Nyt giver ikke svaret.
Skal Stationsvej forblive uændret? En separat gangbro ved Bakkeskolen
forøger ikke svage trafikanters muligheder for at komme til/fra Stationsbyen.
Har kommunen helt glemt intentionerne fra Kommuneplan 2000 oplægget, der lagde op til at vi alle kunne bidrage til kommunens udvikling.

Tidligere artikler:

Læs artiklen "Jeg græmmes..." og se fotos af "fremtidens" center fremstillet i computergrafik

Vil du deltage i lokaldebatten,
så skriv til os:

lokaldebat@annieogjohn.dk