Hørning Station
12. november 2002
Smalsporet

Af: John Christiansen,
Agerskovvej 2, Hørning
11. september og 2. oktober 2002 bragte medierne mine artikler: "Optimal løsning - i forhold til hvad?" og "Toget - tåget sagsbehandling" (læs dem her, klik på artiklen). Flere andre har undret sig over sagsforløbet. Jeg har nu konstateret på kommunens hjemmeside, at det ikke er tåget sagsbehandling, men smalsporet.

Teknisk Forvaltning har igen vist en krystalklar linie i behandling af planer, og lader sig ikke forstyrre af nye eller andre kendte planer. Det er paradoksalt, at borgmesteren før vedtagelse af stationsforslaget præciserer, at det er vigtigt at vælge den rigtige løsning, og pålagde forvaltningen at skitsere flere end deres ene forslag, hvorefter de fortsat stirrer sig blind på een model, og ikke ser på andres ideoplæg.

De misbruger det til at promovere deres oprindelige forslag ved at skitsere 3 næsten enslydende umulige forslag ved Stationsvejbroen. De blev sendt til "Trafiksikkerhedsmæssig vurdering" af Politimesteren i Odder. Han blåstemplede som ventet det oprindelige forslag som den bedst mulige trafikløsning i forhold til de skitserede. Han skulle jo ikke lave byplanlægning. Det er at vildlede byrådet.

Kun de konservative kunne øjensynlig se, at byrådet blev manipuleret til vedtagelse af forslaget. Jeg har nu yderligere konstateret, at der kan være ca. 1,8 m. højdeforskel mellem en gangbro og kørebanen. Denne højdeforskel plus gelænder eller hegn giver en barriere på 3-4 m i højden til den øvrige trafik og et godt udgangspunkt til perronerne.

Sammenholdt med det jeg skitserede om koncentration af stationstrafik på Fregerslevvej og delvis ensretning af den kørende færdsel til Stationsvej- Fregerslevvej- Kærvej m.v.

Se det vil give trafiksikkerhed for skolebørn og alle andre i stationsområdet. Engvej burde desuden i alt væsentligt friholdes for stationstrafik og måske ensrettes.

De konservative har i årevis sagt, at skal trafikforholdene forbedres på Stationsvejbroen, bør det være med en separat gangbro - uden trapper af hensyn til gangbesværede og p.g.a. manglende plads til udvidelse på broen. Adgangen skulle være lidt ved siden af Stationsvej i begge ender, for bl.a. at undgå uhensigtsmæssig trafikadfærd.

Som nødløsning fik de Konservative øremærket 400.000 kr. til at forbedre trafiksikkerheden på broen.

Herunder foreslået tung trafik udenom området. Fodgængerne må desværre dele fortovet med de til tider hurtigtkørende cyklister og knallerter, og bilisterne får indskrænket kørebanen fra 7 til 5,5m. Indskrænkningen vil bl.a. næsten umuliggøre buskørsel til det lille stationsareal. De her skitserede 26 P-pladser er ikke imponerende. Skulle det være "rigelige parkeringspladser" og god plads til den øgede trafik, som forudsat i planen?

Det valgte projekt forudsætter også udbygning af Engvej til normal bredde samt pladser til korttidsparkering, til at betjene den øgede trafik til stationen, på tværs af mange børns skolevej. Endnu er det ikke set, hvordan denne sideudvidelse skulle kunne lade sig gøre.

Senest har Carsten Jakobsen udtalt at informationsmødet 26. nov. om projektet:" Formentlig især interesserer dem der bor nærmest stationsområdet ". En noget nedgørende udtalelse om et tocifret millionprojekt af stor betydning for hele Hørning og opland.

Det ville være godt, hvis vi kunne få et konstruktivt - i stedet for et enøjet politisk taktisk stationsprojekt.

 

 

Tidligere artikler:

Læs artiklen "Jeg græmmes..." og se fotos af "fremtidens" center fremstillet i computergrafik

Vil du deltage i lokaldebatten,
så skriv til os:

lokaldebat@annieogjohn.dk