Hvorfor kalder de ham:
Henrik Skæl??

Henrik Rosendahl Kristiansen er 40 årog uddannet biolog (Cand. Scient) på Odense Universitet (1983-1991) med speciale i fysiologi og økologi. Har den lille doktorgrad (Ph.D) på Aalborg Universitet (1995-1999) om fødeindtagelse, mavetømning, drikning og fordøjelse hos bækørred og regnbueørred.

 

Biologens baggrund

Uddannelse
Biologen Henrik Rosendahl Kristiansen er 40 år og uddannet biolog (Cand. Scient) på Odense Universitet (1983-1991) med speciale i fysiologi og økologi.
Den lille doktorgrad (Ph.D) på Ålborg Universitet (1995-1999) om fødeindtagelse, mavetømning, drikning og fordøjelse hos bækørred og regnbueørred.
Nationalt forskningsarbejde
Danmarks Miljøundersøgelser (Silkeborg, 1987)
Odense Universitet / Vejle Amt (1989-1992)
Danmarks Fiskeriundersøgelser (Silkeborg, 1992-1993)
Forskerparken Fyn (Odense, 1994-1995)
Aalborg Universitet (1995-1999)
Syddansk Universitet (Odense, 1997)
Danmarks Jordbrugsforskning (Foulum, 1999-2000)
Agro Business Park Denmark (Foulum, 2000)
Forskerpark Århus (Århus, 2001-2002)


International erfaring
Rådet for Videregående Oplæring i Oslo (Norge, 1987),
Max Planck Instituttet for Limnologi i Plön (Tyskland, 1988),
Lunds Universitet (Sverige, 1990),
Kareliens Forskningscenter (Rusland, 1996),
Finlands Fiskeriundersøgelser (Finland, 1997),
Dansk delegat i EU netværket "Fødeindtagelse hos fisk" (EU, 1997-2001)
Landbrugsuniversitetet i Reykjavik (Island, 2000).
Foredragsholder mange steder i Europa (Danmark, Sverige, Norge, Island, Italien, Spanien, England, Østrig og Frankrig). Guide på faglige temarejser til Costa Rica og Sydindien i 2003.


Formidling
HRK har skrevet 14 artikler eller kapitler i bøger på engelsk, 2 rapporter for Danmarks Fiskeri og Havundersøgelser, 10 rapporter og artikler for amter og danske videnskabelige tidsskrifter som Vand og Jord, 5 interne faglige rapporter, 38 populær-videnskabelige artikler i Sportsfiskeren, Ferskvandsfiskeribladet m.m., 11 avis-artikler, medvirket i 2 radio-programmer og holdt 44 danske foredrag om fisk og vandmiljø fra 1991-2002.

Iværksætter
HRK etablerede virksomheden AquaLife-Aquaculture/Environment/Fisheries i 1995 og selskabet Mobile Nutrients Aps i 1999. Hos AquaLife er der etableret laboratorium med speciale i analyse af fiskeskæl og fødeundersøgelser. AquaLife har en samling af skæl og øresten fra Aborre, Atlanterhavslaks, Brasen, Bækørred, Gedde, Grundling, Havaborre, Karpe, Løje, Makrel, Multe, Rimte, Rudskalle, Sandart, Sej, Sild, Skalle, Skrubbe, Smerling, Stør, Suder, Torsk og Østersølaks. Hos MN er der etableret et laboratorium med speciale i analyse af foder, fødedyr og ekskrementer og et andet med speciale i røntgenundersøgelser af mave-tarmsystemet og knoglerne.

Sportsfiskeri 1974-2002
Danmark, Norge (inkl. Lofoten), Sverige (inkl. Øland), Finland (inkl. Åland), Rusland (Karelien), Færøerne, Island, Tyskland, Skotland, Gran Kanaria.


Vigtige undersøgelser

1989-1991 Undersøgelse af 940 havørred elfisket og mærket i Kolding å vandsystem. Ansættelse på Odense Universitet og Vejle Amt.
1991-1994 Elfiskeri i alle vandløb i Kolding og Juelsminde Kommuner. Undersøgelse af havørredoptræk og yngelrekruttering i Truds Bæk. Vandring af radio-mærkede havørred i Odense Å. Ansættelser på Odense Universitet, Vejle Amt, Amphi Consult og Dalum
Landbrugsskole.
1991-1999 Fødeundersøgelser af havørred i Kolding og Vejle Fjord. Udført af AquaLife.
1992-1999 Analyser af fiskeskæl for medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund og for foreninger der arbejder med elfiskeri og avlsarbejde. Udført af AquaLife.
1995-2002 Mave-tarmundersøgelser på fisk, mus, rotter, kylling og gris ved hjælp af røntgen-teknik og markøranalyser. Ansættelser på Ålborg Universitet og Mobile Nutrients Aps. Arbejde for 10 offentlige og private klienter som arbejder med foder-ingredienser.
2002-2003 Undersøgelser af kost og aktivitet hos mennesker i Sundhedspuslespillet. Dokumentation af helseprodukt hos havaborre. Dokumentation af foderenzymer hos kylling.

Henrik Rosendahl Kristiansen
AquaLife Biologisk Rådgivning om VandMiljø og Fiskeri
www.sitecenter.dk/aqualife

www.fiskemagasinet.dk