Skidtfisk ved Stilling-Solbjerg Sø -
Foto: inni@grafisk.dk

"Jeg har tit hørt folk sige, at skaller
og brasen er "skidtfisk"

- og at de aldrig genudsætter dem i søerne..?"

 

Som redaktører af websiden om "Hørningstien - og naturen omkring os", glæder det os, når vi får kontakt med kompetente fagfolk, der gerne vil bidrage til, at vor side blive mere aktuel og spændende at læse.

Derfor er det er os en fornøjelse at præsentere Biolog Henrik Rosendahl Kristiansen, som bl.a. er skribent på onlinemagasinet www.fiskemagasinet.dk, der er et websitet som er tilknyttet Fiskemagasinet på TV kanal: dk4.


Med tilladelse fra Henrik Rosendahl Kristiansen bringer vi hermed hans svar på spørgsmål, som en lystfisker har stillet til biologen på www.fiskemagasinet.dk omkring lystfiskeri i Stilling-Solbjerg Sø:

Skidtfisk ved Stilling-Solbjerg Sø - Foto: inni@grafisk.dk

Hejsa..
Jeg har tit hørt folk sige at skaller og brasen er "skidtfisk" og at de aldrig genudsætter dem i søerne..?

Er dette rigtigt og hvis det er, skal man så lade være med at sætte dem ud hvis man fanger disse..?

Jeg fisker meget i Solbjerg sø hvor der er svære masser af disse fisk.

En anden ting er at jeg har hørt der bliver sat ørreder og ål ud i søen, ved du om man kan finde en side med noget info om dette?

Håber du får tid til at svare..

MVH Allroundfiskeren... .

Er 40 år og uddannet biolog (Cand. Scient) på Odense Universitet (1983-1991) med speciale i fysiologi og økologi.
Har den lille doktorgrad (Ph.D) på Aalborg Universitet (1995-1999) om fødeindtagelse, mavetømning, drikning og fordøjelse hos bækørred og regnbueørred.

Yderligere oplysninger om Henrik Rosendahl Kristiansen kan du læse her:


"dk4 er kanalen, der tager lystfiskeriet alvorligt og derfor er Fiskemagasinet nu det længst kørende program om lystfiskeri på dansk tv. På disse sider finder du artikler, reportager og information om lystfiskeri for lystfiskere i hele Danmark. Kort sagt det er Onlinemagasinet for lystfiskere!"

Kære "Allroundfiskeren"!

Jeg bruger selv udtrykket "fredfisk" om skalle og brasen, fordi det ikke er rovfisk som spiser andre fisk. Imidlertid spiser små skalle og brasen dyrisk plankton, så de er heller ikke vegetarer. Hos brasen er munden udformet som en slags trutmund som den kan bruge, når den leder efter dansemyggelarver på søens bund. Jeg har set brasen i skrå position med halen stikkende op af vandet, i meget lavvandede søer.

Ordet skidtfisk behøves ikke at betyde, at fiskene er noget skidt. Jeg vil hellere oversætte det til, at søens tilstand bliver skidt, hvis der er for mange skaller og brasen. Hvordan kan der så komme for mange skaller og brasen ? Det kan der, hvis de får rigtig gode yngleforhold samtidig med, at vilkårene for rovfiskene gedde og aborre forringes. Rovfiskenes opgave i fødekæden er bl.a. at holde fredfiskene i skak.

Hvis søen er klarvandet har gedde og aborre gode jagtbetingelser, men hvis vandet bliver plumret og uklart så har rovfiskene vanskelige betingelser og trives dårligt. Når en sø bliver uklar, så skyldes det som regel algevækst. Alger kræver lys, kuldioxid, vand og næringssalte for at vokse. Det er som regel for stor tilførsel af næringssalte som medfører øget algevækst, så søen bliver uklar.

Når først søen er uklar, så er det vanskeligt at genoprette balancen, så søen bliver klarvandet igen. Rovfiskene trives dårligere og dårligere, mens der bliver flere fredfisk.

Det betyder at der kommer flere skaller og brasen som til gengæld bliver mindre, fordi de konkurrerer om en begrænset fødemængde. I sådan en situation er det en god idé at fjerne skalle og brasen. Imidlertid er det tvivlsomt om lystfiskeri har den store effekt.

Det vil virke bedre at udføre en såkaldt biomanipulation, hvor skaller og brasen opfiskes intensivt. Når fiskene er fjernet får det dyriske plankton bedre vilkår og de kan holde algerne i skak. Det vil sandsynligvis forbedre søens tilstand. Imidlertid får det kun en kortsigtet effekt, hvis tilførslen af næringssalte ikke begrænses. Hvis der er landbrug eller bysamfund i nærheden af søen er det således en god idé at opspore, hvor næringssaltene kommer fra. Så skal der findes løsninger, så tilførslen af fosfor og kvælstof til søen begrænses mest muligt.

Hvis det er muligt at skabe en klarvandet Solbjerg Sø, så vil ørreder trives godt. Nu ser det ud til, at ørrederne faktisk trives, for ifølge Søens Venner udsættes ørreder som kan fanges af medlemmerne. Mere information findes her:

http://www.soensvenner.dk

Jeg har sendt svaret til Annie og John som står bag hjemmesiden med information om Solbjerg Sø.

Hilsen
Biologen ved Fiskemagasinet