Center lokalplan
Hvad er meningen?


Af: John Christiansen,
Agerskovvej 2, Hørning


Billeder: Hørning Centret og kirkeomgivelserne som de er nu.

Billeder: Hørning Kommunes tegnede forslag til hvorledes, at Hørning Centret kan komme til at se ud med en ekstra etage.

Læs artiklen "Jeg græmmes..." og se fotos af "fremtidens" center fremstillet i computergrafik

Vil du deltage i lokaldebatten,
så skriv til os:

lokaldebat@annieogjohn.dk


De kirkelige myndigheder har protesteret mod lokalplanen for Hørning Centret (herefter kaldet "Centret), specielt mod tilbygning af en ekstra etage med boliger ovenpå de bestående bygninger.

Udtalelser fra Teknisk udvalg antyder, at der ikke er væsentlig andre indvendinger eller ændringsforslag til planen før godkendelse.

Efter min mening, er der tværtimod meget, som ikke er løst eller besvaret i den forbindelse.

En lille gåtur fra Bakkeskolen langs Hovedvejen - Hørning Kro, på vej til Centret, giver svar på bl.a. Centrets synlighed i forhold til kirken.

Som det er nu, kan man lige akkurat se øverste etage af Centret. Kommer der en etage ovenpå, vil den danne en meget bastant baggrund for udsynet til kirken.

Fra hovedvejen kan man, på vej til Centret fra syd, se Hørnings


vartegn: Hørning Mølle over centrets tag, det vil ikke være muligt med en ekstra etage.

I tilknytning til Centret passeres "Centrets Cafe, Restaurant og Grill". Udfor denne og døgnkiosken, har man et godt udsyn til kirken, uden at synet domineres af nuværende centerbygning.

Fortsætter man forbi "Centrets Cafe , Restaurant og Grill" breder der sig en lys og venlig parkeringsplads, hvor man næsten altid kan parkere for at handle, og Tøffes Cafe er her genbo til Centrets Cafe, som ikke ligger i Centret ifølge lokalplanen for området.

Kommer der de planlagte 25 nye boliger til Centret, vil de beslaglægge ca. 1/3 af alle parkeringspladserne.

Hvis det yderligere håndhæves over for de bestående boliger - for ikke at tale om manglende udenomsareal/legeplads, bliver der ikke mange pladser tilbage til Centrets kunder.


Den tidligere borgmester brugte tvivlsomme, og åbenlyst dårlige argumenter i sagen om Agerskovvej industriområde. Skal fejltagelserne fortsætte i forhold til Centret ?

Flere vigtige spørgsmål er endnu ikke åbenlyse, bl.a.:

  1. Hvorfor påstås det, at en hel etage vil være næsten usynlig - ligesom Centrets Cafe?

  2. Hvad eller hvem gavner det, at Centret får 25 nye boliger med heraf følgende brugerkrav.

  3. Hvorfor ignoreres konservatives forslag om bl.a. forbedrede handelsforhold i centret, støttet af flertallet af de handlende.

  4. Skal det være personspørgsmål, ligesom ved Tøffes Cafe, der bestemmer Hørnings udvikling.