Link til "Lokaldebat", nyheder og lokalstof
om hvad der sker i Hørning og omegn

Vores lokaldebat:

Hvad er meningen?
Uddrag af artiklen: "Kommer der de planlagte 25 nye boliger til Centret, vil de beslaglægge ca. 1/3 af alle parkeringspladserne. Hvis det yderligere håndhæves over for de bestående boliger - for ikke at tale om manglende udenomsareal/legeplads, bliver der ikke mange pladser tilbage til Centrets kunder".

Jeg græmmes!
artikel med billeder fremstillet i computergrafik

Uddrag af artiklen:
"Hørning Kirke skriver sin historie tilbage til anden halvdel af 1100-tallet. Alligevel bliver den smukke, historiske kirke inden for en overskuelig årrække skæmmet af en overbygning på det bagvedliggende Hørning Center. Teknisk Forvaltning har netop overbevist de kirkelige myndigheder om, at overbygningen vil være næsten usynlig, når blot det nærmeste hjørne ved kirkegården friholdes".

Fatale byrådsbeslutninger
Hovedoverskrifter:
- Bynære natur- og rekreative områder ødelægges
- Mere tung trafik gennem Hørning og Stilling
- Lugtgener ved yderligere gyllespredning

Tung industri truer ...
Uddrag af artiklen:
Der er så dejligt ude på landet... men Hørning Kommune er i gang med at ødelægge nogle oplagte muligheder for at Hørning forbliver en god bosættelsesby med smukke bynære rekreative områder. Til disse områder inviteres i stedet tung industri. Er succeskriteriet for Hørning Kommune at få så megen tung lastbiltrafik gennem byen som muligt?

L o k a l s t o f :

Har du en lokal nyhed, så bringer vi den meget gerne! Nogle nyheder tager vi selv op.... som nedenstående, men vi bringer gerne nyt fra andre interesseområder!

Stilling-Solbjerg Sø's Venner
Uddrag af ariklen: "Stilling-Solbjerg Sø's Venner er en forening, som er stiftet af kærlighed og interesse for søen og hele det særprægede miljø, som findes i søen og dens omgivelser. Den arbejder blandt andet med udsætning af ål og ørreder i søen i det omfang, foreningen kan få tilladelse til det af statens ferskvandsbiologer. Medlemsskab af foreningen støtter det gode miljø-bevarende formål direkte, dels være med til at signalere over for omverdenen, at det ikke er ligegyldigt, hvordan vi behandler og forvalter den natur, vi har fået til låns".

 

Lokaldebat-indlæg til websiden om naturstier sendes til Annie & John:
lokaldebat@annieogjohn.dk

Lokalstof - send oplysninger/indlæg til Annie & John:
lokalstof@annieogjohn.dk

Debatindlæg til Uge-Bladet:
Skanderborgnettet DK
Her bringes debatindlæg der har været trykt i Uge-Bladet for Skanderborg og Omegn, men debatindlæg kan også sendes direkte fra/til Skanderborgnettet's sider!