Billeder taget omkring ved Stilling-Solbjerg Sø i april/maj 2000

Copyright: inni@grafisk.dk


På biledet ses familien Andersen ved Solbjerg, hvor de nyder den
dejlige natur på vej hjem fra familiebesøg.

Vi vil ikke beskrive, hvor hvert enkelt billede er taget, men billederne følger nogenlunde denne rute: Vi startede ved den nordlige søbred ved Fregerslevvej/Søvejen ved Hørning Kommunes areal ved søen. Derefter fotograferede vi fra vejen helt frem til Solbjerg.

Dernæst gik vi og fotograferede langs søbredden på en stor del af den sydlige del af søen - mere præcist fra Bolskov frem til Solbjerg.

Så gik turen videre via Bolskovvej/Søvejen frem til Stilling. Fra Stilling Kirke vandrede vi over marksti og -skel igennem Agerskoven til Fregerslevvej

Billederne fra stiforløbene vil blive indlæst på CD og overdraget Egnsarkivet i Hørning, som derved får mulighed for at eje et stort materiale med tidsbilleder af landskabet i Hørning Kommune og omegn i år 2000.

"Stilling-Solbjerg Sø's venner"

Naturen skal vi værne om - og flere og flere privatpersoner med interesse deri, har da også stiftet deres egen forening - f.eks. "Stilling-Solbjerg Sø's Venner" kaldet "Søens venner" i daglig tale.

Foreningen er stiftet omkring starten af 1990'erne, og den er efterhånden oppe på 163 medlemmer, som har indmeldt sig af forskellige årsager, som ønsket om at støtte foreningen generelt eller få adgang til at fiske i søen.... men ikke mindst, er "Søens Venner's" interesse også bibeholdelse af adgangen til søen, som den er nu. Samtidig sørger de for, at udsætte ål og ørreder i søen.

Foreningen har deres helt klare holdninger til fiskeriet og miljøet omkring søen. Det er dejligt, at der findes sådanne ildsjæle. De er med til at bevare vor smukke natur for vore efterkommere.

Annie & John

"Forslag til naturstier" til Århus Amt

I vores "Forslag til Naturstier" til Århus Amt har vi bl.a. foreslået en natursti ved Stilling-Solbjerg Sø. Den smukke natur omkring søen er betagende. Uanset udfaldet af vores forslag til Århus Amt om naturstierne, så er vores ønske, at der skabes en positiv og givende debat.

I kølvandet deraf skulle resultatet gerne være, at der bliver udarbejdet nogle foldere til interesserede naturelskere. Indholdsmæssigt med oplysninger om specielt hvor folk i Østjylland kan få adgang til gode naturoplevelser - så de kan gå i naturen uden at betræde andre folks enemærker eller beskyttede naturområder.

Vi bringer meget gerne indlæg på vor hjemmeside fra interesserede foreninger eller privatpersoner - skriv til os på adressen: inni@grafisk.dk

Neden for bringer vi nogle billeder fra ruten omkring Stilling-Solbjerg Sø
- og alle ca. 200 kan ses her: .