Her er et lille udpluk af billederne taget i januar 2000
Stiforløb:  1 Hørningstien

Tryk på et billede og se det i større format!

© inni@grafisk.dk

Hørningstien i retningen fra Agerskovvej til Skanderborgvej Tryk og se sted på stien

Agerskovvej

Rent vandløb ved Agerskovvej

Fra stien mod Agerskovvej

Fra Agerskovvej mod
stien nær banen

Kik mod Agerskov fra Sommerbækken

Skrænten op mod
Skanderborgvej

Kik fra skrænten ned mod Sommerbækken
Skanderborgvej med kik til Agerskovvej  
Hørningstien i retningen fra Hvidkildevej til
Bjertrup Skov
Tryk og se sted på stien

Skanderborgvej mod Hvidkildevej

Hvidkildevej mod nord

Bjertrup Skov via
Jeksen Dalvej

Bjertrup skov mod nordøst
Hørningstien i retningen fra Bjertrup Skov til
Århus Å ved motorvej
Tryk og se sted på stien
Støjvolden ved Bjertrup Skov mod nordøst

Mod nordøst ved støjvolden/Elgårds-mindevej

Nordøst ved støjvolden
efter Elgårdsmindevej

Mod nordøst på støj-
volden ved Gl. Ryvej

Motorvej mod nordøst ca. 500 m. fra Århus Å

Århus Å fra motorvej mod sydøst
Langs Sommerbækken
fra Agerskovvej
til udløb i Århus Å
Tryk og se sted på stien

- bag Materielgården mod Agerskovvej

- nordpå
før Fregerslevvej

- østpå mod Fregerslevvej

- sydvest mod Skovhuset

- ud for Åbakken mod nordøst

- ud for tennisbanerne mod Blegindvej

- mod sydøst ved Sandagerkær/rideskolen

- mod øst ved Sandagerkær

- mod vest ved Sandagerkær

- udløb i Århus Å
Århus Å fra Sommerbækken
til Hovedvejen
Tryk og se sted på stien

- mod nordvest ved Sommerbækken

- mod nord ved Sandagerkær

- mod nord før jernbanen

- sydlige indgang under jernbanen

- sydlige indgang under jernbanen/gangsti

- mod nordvest fra baneskråning

- halvvejs mellem banen og Århusvej

- lidt før Århusvej

- hen imod Ådalens Efterskole
Århus Å fra Århusvej til motorvejen
Tryk og se sted på stien

- ved siden af Ådalens Efterskole

- ud for rensnings-anlægget mod nord

- mod nordvest ud for Tronvad

- mod nordvest/motor-
vejen
Århus Å - tunneller under motorvejen mod Edslev Mølle
Tryk og se sted på stien

- fra motorvej mod sydøst

- mellem- og østligste tunnel

- mellem motorvejene

- tunnel ved Edslev Mølle/gangsti

- tunnel ved Edslev Mølle