Fatale byrådsbeslutninger
Bynære natur- og rekreative områder ødelægges
- Mere tung trafik gennem Hørning og Stilling
- Lugtgener ved yderligere gyllespredning

Af.: John Christiansen

Omkring 1986 besluttede flertallet i Hørning Byråd, at der skulle etableres flere erhvervsområder i nær tilknytning til byen, så Erhvervsdrivende herfra kunne udvide deres virksomhed. Et ganske fornuftigt formål.

Det blev til Agerskov erhvervsområde. Der blev ikke skabt flere arbejdspladser, da alle virksomhederne flyttede hertil med egen medarbejderstab. Pr. 17. september 2001 var der 59 personer ansat i de private virksomheder på Agerskovvej. Af dem bor 20 i Hørning kommune, fordelt på 1 ny og 2 gamle Hørningvirksomheder.

Større bynære natur- og rekreative områder ødelægges
Salget af grundene går trægt, men alligevel er der i samme område reserveret et areal på 8,6 ha til udvidelse af industriområdet, udmøntet ved lokalplan 34 med høringsfrist 30. november 2001. Da det åbenbart forudses også at være vanskeligt at sælge de grunde, har Byrådet, for at udvide kundekredsen, slækket på kravene i forhold til "Forslag til Kommuneplan 2000", ved at ændre arealets kategori fra mindre støjende virksomheder til industrier som beton-, eller farve-/lakfabrikker etc.

Mere tung trafik gennem Hørning og Stilling
At trafikken til og fra området skal igennem Hørning eller Stilling gør øjensynlig ikke noget. Så kan alle jo både se, høre og lugte, at der sker noget i Hørning.

Man kunne beslutte at samarbejde med Skanderborg Kommune om Stilling Erhvervsområde der ligger med tilknytning direkte til motorvejen, og ved Agerskovvej udbygge de bynære rekreative arealer nær skov, sø, bæk, beskyttede sump- og andre naturarealer, samt Hørningstien til at binde det sammen.

I stedet har Byrådet meget travlt med at få etableret industri mellem Holmen (skoven ved Fregerslevvej) og Agerskoven (ved Herredsvejen) (lokalplan 34), hvorved et større sammenhængende bynært natur- og rekreativt område ødelægges.

Lugtgener ved yderligere gyllespredning
En svinefarm i Hørning Kommune planlægges udvidet. Gyllen derfra skal bl.a. også spredes ud på de industriarealer, som ikke er solgt - og de arealer drænes til Sommerbækken og Århus Å. Om et år skærpes kravene yderligere, så der skal bruges et 25% større areal, som endnu ikke er planlagt.

"Vidundermiddel"
Under Hørning befinder der sig øjensynlig et "vidundermiddel" imod nedsivning og forurening af grundvandet: LER - "så gyllen drænes nok heller ikke ud i vandløbene".

De planlagte boligområder, der grænser op til disse og andre gyllearealer bliver nok heller ikke berørt af lugtgenerne, hvis der altså bare bliver konstant nordenvind.

Konservative og Venstre har oplyst, at de bl.a. vil samarbejde om at etablere rekreative bynære arealer til gavn for borgerne og skabe ordnede miljøforhold samt få etableret erhvervsområder med udvidelsesmuligheder og optimalt nær overordnet vejnet.

Hent lokalplanen ved Teknisk Forvaltning og vær med til at påvirke beslutningerne for bedre betingelser for erhverv og boligforhold i Hørning end planen giver udtryk for.