Jeg græmmes over centerplanerne,
hvor er visionerne?
Tryk på et billede - for stort format!


Hørning Kirke skriver sin historie tilbage til anden halvdel af 1100-tallet.

Alligevel bliver den smukke, historiske kirke inden for en overskuelig årrække skæmmet af en overbygning på det bagvedliggende Hørning Center. Teknisk Forvaltning har netop overbevist de kirkelige myndigheder om, at overbygningen vil være næsten usynlig, når blot det nærmeste hjørne ved kirkegården friholdes.

"Beskyttelseslinierne" At der må ikke bygges højere end 8 1/2 m i en zone på 300 m fra kirker, medmindre kirken i hele beskyttelseszonen er omgivet af bymæssig bebyggelse, gælder åbenbart ikke i Hørning Kommune.

På disse sider har jeg flere billeder af den ekstra etage, indlagt med computergrafik, så enhver kan se, at etagen bliver særdeles synlig. Både høje og evt. flade tage virker dominerende som baggrund for Hørning Kirke.

Jeg græmmes over de kommunale og statslige udvalgs indstilling til Centerplanen. Er visionerne at omgivelserne til vores smukke historiske kirke skal ødelægges?

Er visionerne at omgivelserne til vores smukke historiske kirke skal ødelægges?

Hvordan vil de erhvervsdrivende og borgerne have, at centret skal se ud?

Flere etager i Centret bevirker, at morgen- og aftensolen vil forsvinde fra centerpladsen sammen med 37 parkeringspladser til de nye boligejere - kaldes det udvikling?

De mange andre spørgsmål, om friarealer og boliger mm., som jeg ønskede, at Teknisk Forvaltning ville formidle/debattere til Hørnings borgere og ikke mindst de handlende, lader vente på sig.

Er det ikke meningen at Centret skal være attraktiv til handel, og ikke afvikles som et boligkompleks?

Centerplanen bliver sikkert vedtaget, da det af de senest kendte sager fra Teknisk Forvaltning ses, at det mere er reglen end undtagelsen, at der bliver dispenseret fra diverse bestemmelser.

Er det sådan vi vil have centret til at fremstå? Ellers skal der ske ændringer nu!